Το παιχνίδι αποτελεί, για τα μικρά παιδιά,  την πιο αποτελεσματική και παραγωγική μέθοδο μάθησης.

Το παιχνίδι αποτελεί, για τα μικρά παιδιά, την πιο αποτελεσματική και παραγωγική μέθοδο μάθησης.

Καθώς τα μεγαλύτερα παιδιά μας πηγαίνουν στο σχολείο, δεν πρέπει να ξεχνούμε τα μικρότερα που δεν πηγαίνουν ακόμα. Γιατί . . .η μάθηση δεν ξεκινά στο σχολείο αλλά αρκετά νωρίτερα και πιο συγκεκριμένα στα πρώτα τρία χρόνια της ζωής τους.

Η διαδικασία ‘μάθησης’ που ξεκινά με τις πρώτες δραστηριότητες παιχνιδιού τους, αποτελεί  το βασικό αντικείμενο για το οποίο η  Gymboree είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη τα τελευταία 35 χρόνια.  Στο άρθρο PlayasCurriculum, του Francis Wardle, PhD αναφέρει ότι… “Το παιχνίδι αποτελεί, για τα μικρά παιδιά,  την πιο αποτελεσματική και παραγωγική μέθοδο μάθησης. Στην αρχή τα παιδιά ‘αναπτύσσονται’ μέσα από τα διαφορετικά στάδια και επίπεδα πολυπλοκότητας  του παιχνιδιού και στην συνέχεια με την επανάληψή του, μαθαίνουν νέες ιδέες και πρακτικές περνώντας στο επόμενο επίπεδο. Τα παιδιά αγαπούν να μαθαίνουν νέες πληροφορίες και συγχρόνως απεχθάνονται την πλήξη και αυτό ακριβώς τους δίνει την δυνατότητα να κατανοούν το τι γνωρίζουν και ποιά είναι η επόμενη πληροφορία που μπορούν να μάθουν. Μέσα από το παιχνίδι τους δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξουν τις κοινωνικές, σωματικές και γνωστικές ικανότητές τους.”

Το πρόγραμμα ‘Παίζω και Μαθαίνω’ με τα 7 επίπεδα πολυπλοκότητας, είναι σχεδιασμένο από επιφανείς επιστήμονες στις ΗΠΑ και εξυπηρετεί τις συγκεκριμένες, βάση ηλικίας, αναπτυξιακές ανάγκες του παιδιού σας (από νεογέννητο έως 5 ετών).  Η αποτελεσματικότητα των μαθημάτων στα κέντρα Gymboree βασίζεται στο γεγονός ότι το παιδί σας μπορεί, μέσα σε ένα απολύτως ασφαλές και επιστημονικά καταρτισμένο περιβάλλον, να αναπτύξει τις ικανότητές του κάτω από την ομπρέλα σιγουριάς που του παρέχει η παρουσία του γονέα του που το  καθοδηγεί  και επικυρώνει τις προσπάθειές του. Οι δημιουργικές μας δραστηριότητες, τα μηχανήματα και τα παιχνίδια αλλάζουν από επίπεδο σε επίπεδο για να διασφαλίσουν την μέγιστη πρόκληση για το παιδί σας είτε είναι 2 εβδομάδων είτε 2 χρονών.  Η ενσωμάτωση της μουσικής δρα ενισχυτικά στην μάθηση.  Ο παγκοσμίως αναγνωρισμένος νευροεπιστήμονας Dr. Dee Jay Coulter, εκθειάζει τα τραγούδια, την κίνηση και τα μουσικά παιχνίδια των παιδιών ως ‘ άριστες νευρολογικές ασκήσεις’ που βοηθούν τα παιδιά  να εξοικειωθούν με την ομιλία και την αίσθηση των κινήσεων.   

Ελάτε να δοκιμάσετε το πρόγραμμά μας και να  διαπιστώστε και εσείς τα οφέλη που προσφέρει στο παιδί σας!