Στην παιδική ηλικία ο ύπνος επηρεάζει σημαντικά την ανάπτυξη του εγκεφάλου

Στην παιδική ηλικία ο ύπνος επηρεάζει σημαντικά την ανάπτυξη του εγκεφάλου

Τον Ιούλιο, στο British Medical Journal, υπάρχει μια έκθεση σχετικά με μια μελέτη που αποδεικνύει τη σχέση του ύπνου με την ανάπτυξη του εγκεφάλου στα παιδιά. Αυτή η έκθεση λέγεται Millennium cohort study και έγινε σε 11.000 παιδιά. Στα παιδιά που είχαν ακανόνιστες ώρες ύπνου, μέχρι την ηλικία των τριών παρατηρήθηκε ότι είχαν τα πιο αρνητικά αποτελέσματα σε σχέση με την ανάγνωση, τις μαθηματικές δεξιότητες και την αντίληψη του χώρου. Παρατηρώντας τα παιδιά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αυτά συνέχισαν να υπολείπονται εξελικτικά ακόμη και στην ηλικία των επτά--και τα κορίτσια περισσότερο από τα αγόρια. Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα τρία πρώτα έτη της ζωής φαίνεται να είναι μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδος για τον ύπνο και τη σχέση του με την ανάπτυξη του εγκεφάλου.

Τα συμπεράσματα είναι παρόμοια με αυτά που δημοσιεύθηκαν σε μια μικρότερη καναδική μελέτη στο περιοδικό Sleep το 2008. Αυτή η μελέτη διαπίστωσε ότι τα παιδιά που κοιμούνται λιγότερο από δέκα ώρες το βράδυ, πριν την ηλικία των τριών ετών, είναι πιθανότερο να εμφανίζουν προβλήματα στην γλώσσα και στην ανάγνωση καθώς και έλλειψη   προσοχής / δυσλειτουργία υπερκινητικότητας - ΔΕΠΥ (ADHD). Στις δύο μελέτες, αυτά τα προβλήματα παρέμεναν παρά τη βελτίωση στο χρόνο του ύπνου μετά την ηλικία των τριών.

 Περισσότερα για την καθημερινή υγεία

 Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι η σχέση του ύπνου με την νευροπλαστικότητα. Η νευροπλαστικότητα αφορά δομικές και λειτουργικές μεταβολές του εγκεφάλου που προήλθαν από την εκπαίδευση και την εμπειρία. Είναι η ικανότητα του εγκεφάλου να αλλάζει με την ανάπτυξη του εγκεφαλικού ιστού που ονομάζεται φαιά ουσία και να μεταβάλλει τα κυκλώματα του εγκεφάλου που ονομάζονται συνάψεις. Γνωρίζουμε ότι τέτοιες αλλαγές γίνονται και στους ενήλικες, αλλά σε πολύ μικρότερη κλίμακα. Φαίνεται ότι η κρισιμότερη περίοδος για αυτές τις αλλαγές του εγκεφάλου είναι πιθανώς κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών της ζωής μας. Στην πραγματικότητα, αυτός είναι ένας από τους λόγους που τα παιδιά μπορεί να αναρρώσουν από ένα τραύμα στο κεφάλι πιο καλά από ότι ένας ενήλικας. Επίσης εξηγεί το γεγονός ότι αν σε ένα παιδί αφαιρεθεί το σύνολο του αριστερού ημισφαιρίου στην ηλικία των τριών ή τεσσάρων ετών,  μπορεί ακόμα να αναπτύξει κανονικά τις γλωσσικές του δεξιότητες. Αυτό δεν είναι δυνατόν σε έναν ενήλικα.

 Γιατί το παιδί σας χρειάζεται πολύ ύπνο

Πώς το θέμα του ύπνου να τίθεται εδώ; Γνωρίζουμε ότι τα μικρά παιδιά εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό βραδέων κυμάτων στον ύπνο τους (βαθύ). Πρόσφατες μελέτες έχουν συσχετιστεί αυτά τα βραδέα κύματα του ύπνου με την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Στην πραγματικότητα, ορισμένου τύπου εγκεφαλικές απεικονίσεις έδειξαν ότι οι περιφερειακές περιοχές του εγκεφάλου που λαμβάνουν αυτά τα βραδέα κύματα ανταποκρίνονται παρουσιάζοντας αυξημένη ανάπτυξη και εξέλιξη.  Ο REM ύπνος (το τελευταίο στάδιο του ύπνου) είναι επίσης σημαντικός και παίζει ουσιώδη ρόλο στην ανάπτυξη των οπτικών τμημάτων του  εγκεφάλου μας. Τέλος, πρόσφατες εργασίες δείχνουν την παραγωγή κατά τη διάρκεια του ύπνου εγκεφαλικών πρωτεϊνών που απαιτούνται για αυτές τις αλλαγές.

Ποιο είναι λοιπόν το μήνυμα που θα πάρεις μαζί σου από αυτές τις μελέτες; Ότι ο ύπνος είναι πολύ πιο σημαντικός στην ανάπτυξη του εγκεφάλου στην παιδική ηλικία από ό, τι πιστεύαμε παλαιότερα. Είναι πολύ σημαντικό για το μικρό παιδί σας να κοιμάται αρκετά--και όπως η βρετανική μελέτη έδειξε, να του διαμορφώσετε ένα τακτό πρόγραμμα ύπνου. Το μέλλον του μπορεί να εξαρτάται από αυτό.

"Sleep and Childhood Brain Development: The Critical Link" originally appeared on Everyday Health