Σχολική Ετοιμότητα

Σχολική Ετοιμότητα

Σχολική Ετοιμότητα

Τα παιδιά για να είναι επιτυχημένα στο σχολείο-και στην ζωή – δεν επαρκούν οι γνωστικές δεξιότητες. Τα παιδιά χρειάζονται να αποκτήσουν κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες σε εξής βασικούς τομείς:

  • Οι σχέσεις με τους άλλους (εμπιστοσύνη)
  • Οι καθημερινές εμπειρίες (περιέργεια, επικοινωνία)
  • Τα συναισθήματα (συναισθηματική ταύτιση, αυτοέλεγχος, προσαρμοστικότητα)
  • Ο σημαντικός ρόλος του παιχνιδιού (δημιουργικότητα, επιμονή, συνεργασία, επίλυση προβλημάτων)